Poddębice. Ujęcia z drona.

Sekwencje z drona. Widok Kościoła pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach. Materiał wykorzystany następnie jako wstęp do filmu ślubnego. Sierpień 2020.